Chính sách đổi trả sản phẩm:

  • OLIVIER STORE hỗ trợ đổi trả sản phẩm trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hàng.
  • Với việc đổi sản phẩm, chỉ áp dụng với các sản phẩm còn nguyên seal, tem. Chỉ áp dụng đổi sang các sản phẩm có giá trị bằng hoặc cao hơn.
  • Với việc hoàn tiền, chỉ áp dụng trong trường hợp sản phẩm có lỗi từ nhà sản xuất hoặc bể, vỡ trong quá trình vận chuyển (Có biên bản xác nhận và hình ảnh giữa khách hàng, người vận chuyển và đơn vị vận chuyển).