Korres

CASHMERE KUMQUAT

Unisex

2.450.000

Cho phép đặt hàng trước

  • Tone hương
  • Hương đầu Quất, Quan thoại, Cam
  • Hương giữa Hoa cam, Hoa nhài, Hạnh nhân
  • Hương cuối Cashmere, Cendarwood, Vanilla
  • Phát hành
  • Giới tính Unisex
  • Độ tuổi 20+
  • Độ lưu mùi Trên 12 tiếng
  • Mùa xuân, thu, đông
  • Thời gian ngày, đêm

Mô tả: Một mùi hương có 100% thành phần tự nhiên

sản phẩm mới nhất

orto parisi

Orto Parisi Viride

5.300.000
5.300.000

orto parisi

Orto Parisi Stercus

5.300.000
5.200.000
5.250.000

Maison Margiela

Replica Autumn Vibes

3.500.000
Thiết kế và vận hành bởi Hoangsoft