Le Labo

Le Labo Another 13

Unisex

4.900.0006.600.000

  • Tone hương hổ phách, xạ hương
  • Hương đầu iso e super
  • Hương giữa hương amyl salicylate, long diên hương, xạ hương
  • Hương cuối cây vông vang, quả lê
  • Phát hành
  • Giới tính Unisex
  • Độ tuổi 
  • Độ lưu mùi 
  • Mùa
  • Thời gian

sản phẩm mới nhất

orto parisi

Orto Parisi Viride

5.300.000
5.300.000

orto parisi

Orto Parisi Stercus

5.300.000
5.200.000
5.250.000

Maison Margiela

Replica Autumn Vibes

3.500.000
Thiết kế và vận hành bởi Hoangsoft